Spökbyrån – Fallet med den gråtande gasten

Spökbyrån – Fallet med den stora tågolyckan

Spökbyrån – Fallet med den farliga dimman

Operasjon Ninja

Spökbyrån – Fallet med det mystiska godismonstret

Spökbyrån – Fallet med den rysliga skuggan

Mysteriet på Ödeborgen

Smuglerhuset

Triangelgåten

Mysteriet på Örnklippan